Paulina Chmarzyńska – nauczyciel

Paulina Chmarzyńska - nauczyciel

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studiów magisterskich na kierunku pedagogika wczesnoszkolna. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii behawioralnej i terapii ręki. W Przedszkolu Niepublicznym "Biedroneczka" pracuje od 2013 roku. Jest nauczycielem mianowanym zatrudnionym na stanowisku wychowawcy grupy, ale poza tym prowadzi też zajęcia indywidualne z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Prywatnie szczęśliwa żona i matka półtorarocznego Kubusia. Obecnie przebywa na urlopie wychowawczym.