INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostęnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności!

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

 


Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

 

Proszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola Niepublicznego Biedroneczka ul. Połczyńska 3,                       85-711 Bydgoszcz

Dane osobowe i adres zamieszkania dziecka:

Imiona ..........................................

Nazwisko .....................................

PESEL .........................................

Data urodzenia ............................

Miejscowość ................................

Adres zamieszkania

Ulica ...........................................

Numer domu ..............................

Kod ............................................

Miejscowość ...............................

Dane rodziców/opiekunów prawnych:

Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki .................................................

Telefon kontaktowy ....................................................

Adres zamieszkania ..................................................................

Zakład pracy .......................................................................

Inne telefony kontaktowe ......................................................

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna ....................................................

Telefon kontaktowy ....................................................

Adres zamieszkania ..................................................................

Zakład pracy .......................................................................

Inne telefony kontaktowe ......................................................

Informacje dodatkowe o dziecku:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(W tym miejscu należy umieścić informację, czy dziecko jest wychowywane przez samotnego rodzica/opiekuna, przez rodzica/opiekuna niepełnosprawnego, czy jest wychowywane w rodzinie zastępczej, czy posiada orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także wpisać informację o liczbie dzieci w rodzinie.

Oświadczenie dotyczące warunków odbierania dziecka z przedszkola

Do odbioru z przedszkola dziecka upoważniam następujące osoby:

1. .......................................................................................................................................

(imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania) (nr dowodu osobistego) (nr telefonu)

2. .......................................................................................................................................

(imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania) (nr dowodu osobistego) (nr telefonu)

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym podaniu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

 

Zobowiązuję się do 10 każdego miesiąca regularnie uiszczać opłaty za przedszkole i za wyżywienie dziecka oraz informować o chorobach zakaźnych występujących u dziecka.

 

 

.........................................                                                                 .........................................

(data przyjęcia zgłoszenia                                                                             (podpis) rodzica/opiekuna)